「STOP!!若者の消費者トラブル」を発行しました

【発行日】2020年9月
【発行】特定非営利活動法人スマセレ、公益社団法人全国消費生活相談員協会、大学生協事業連合関西北陸地区
【制作】特定非営利活動法人スマセレ

 2020年9月、公益社団法人全国消費生活相談員協会、大学生協事業連合関西北陸地区とともに「STOP!!若者の消費者トラブル」を発行しました。

うまく表示されない方はこちら